Nyheter

Årsmøte 2023

12 Feb, 2024

Kategorier:
img

Årsmøtet for 2023 vert på Fylkeshuset i Molde (Julsundvegen 9) 
torsdag 15. februar kl. 18:00.

NSK avd Møre og Romsdal - Årsberetning for 2023

NORSK SPANIELKLUBB AVD. MØRE OG ROMSDAL

Årsmøte den 15. februar 2024

 

ÅRSBERETNING for 2023

1.Avdelingens tillitsvalgte i 2023 har vært:

Styret:

Ola Betten, leder 

Katrine Vestberg, nestleder

Elin Kipperberg, styremedlem

Kristian Magnus Furland, styremedlem

Eivor Meisingset, styremedlem og kasserer

 

Vara:

Marianne Silset

Synne Teiseth Norbeck

 

 

Revisor:

Lars Botterli

 

RS kontakt.

Ola Betten

Helene Botterli

 

Valgkomite.

Helene Botterli

Annhild Lorentzen

 

 

2.Medlemsutvikling

 

Dato

Antall medlemmer

01.01.2024

87

 

Dette er en samme som sist årsskifte.

 

3.Styremøter

Det har vært avholdt 6styremøter siden årsmøtet 16. februar 2023. I tillegg har det vært telefon- og epostkontakt styremedlemmer imellom ved behov. Vi har en egen chattegruppe på messenger som er flittig brukt. 

 

 

 

 

4.Aktiviteter.

 

Avdelingens utstilling 

Utstillinga ble holdt i strålende vårvær på Øyra stadion 22.04.23 med Vidar Grundetjern som dommer. Det deltok 35 hunder som oppnådde svært gode resultater.

 

Bevegelig blodsporprøve

4 ekvipasjer - Dommer Heidi Ødegård  

 

Bevegelig fersksporprøve

2 ekvipasjer - Dommer Heidi Ødegård  

 

Aktivitethelg på Smøla

Klubben forsøkte et alternativt opplegg istedenfor Alfheim-samlinga i 2023. Den 01 - 03. september var Betten Rorbuer base for de jaktinteresserte medlemmene. 

 

Vi arrangerte jaktanleggsprøve med 3 deltakere og apportprøve med 2 deltakere på Jøstølen og i Gåsvatnet. Dommer var Monica Gustavsson Holthe. 

 

Vi arrangerte også blodsporprøve med 5 deltakere i EK og 2 i AK. Dommere var Jan Magne Bøkseth og Trond Haukebø. Det var både krevende terreng og værforhold. Tross dette 

Arrangementet på Alfheim er en viktig møteplass for avdelingens medlemmer. Det deltok 12 personer på arrangementet som fikk demonstrert klipp, trene jaktanlegg og gå blodspor. 

 

Samlingen har også en sosial verdi, med grillkveld og det tradisjonelle lotteriet. Som tidligere var det mange premier, og også fraværende medlemmer kjøpte lodder. 

 

Resultater

Flere av klubbens medlemmer har oppnådd gode resultater på utstillinger og prøver, og mange har fått championater. Vi vil trekke fram Linda Haugen Haukaas og Odin som ble norgesmester i blodspor.

 

 

5.Klubbens økonomi

Avdelingen har ingen kontingentinntekter da Norsk Spaniel Klubb ikke tillater at avdelingene pålegger medlemmene kontingent.  Eneste inntektsmulighet er derfor deltakernes betaling på aktiviteter inkludert lotteri og eventuelle tilskudd fra klubbens hovedstyre. Vi har så langt ikke benyttet oss av 

 

 

Regnskapet viser et underskudd på kr. 1.693,- og balansen en kapital på kr. 51.241,-. 

Styret foreslår en ekstraordinær avskriving av verdien på rosettlageret med kr. 3.500,- . Mange av rosettene er av gammel utforming, og blir neppe brukt.

Ellers vises det til årsregnskapet med revisjonsrapport. 

  

Ola Betten                                            Katrine Vestaberg                              Elin Kipperberg

   (sign)                                                     (sign)                                                   (sign)

 

   Kristian Furland                                       Eivor Meisingset 

                                 (sign)                                                        (sign)

 

 

 

Aktivitetsplan

 

Jan

Feb

Årsmøte 15. febr 2024

Mar

Apr

Utstillingstrening

Blodsporkurs?

Mai

Blodsporprøve Hustadvika 11-12

Representantskapsmøte Gardermoen 11-12 

Jun

Bevegelige prøver

Jul

Bevegelige prøver

Aug

Bevegelige prøver

Sosialt treff

Sep

Jaktkurs Sykkylven 28-29

Bevegelige prøver

Okt

Bevegelige prøver

Nov

Bevegelige prøver

Des

 

 

 

Valkomiteens innstilling 2024 - NSK avd Møre og Romsdal

Funksjon 

Valgt antall år

Styret 2023

Valgt for 
periode/år

Status til årsmøtet

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2024

Status

For perioden

Leder

2

Ola Betten

22/23

På valg

Ola Betten

Gjenvalg

2024/2025

Nestleder

2

Katrine Vestaberg

22/23

På valg

Synne Teiseth Norbeck

Ny

2024/2025

Styremedlem

2

Elin Kipperberg

23/24

Ikkje på valg

Elin Kipperberg

1 år igjen

2024

Styremedlem

2

Eivor Meisingset

23/24

Ikkje på valg

Eivor Meisingset

1 år igjen

2024

Styremedlem

2

Kristian Magnus Furland

23/24

Trekt seg som fast. Foreslått vara 2024.

Helene Botterli

Overtar for Kristian. 1 år. 

2024

Varamedlem

1

Marianne Silset

23

På valg

Lena Aasnes Hovdehaugen

1 år

2024

Varamedlem

1

Synne Teiseth Norbeck

23

På valg

Kristian Magnus Furland

1 år

2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisor

1

Lars Botterli

23

På valg

Lars Botterli

Gjenvalg

2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Representant RS

1

Ola Betten

23

På valg

Heidi Ødegård

 

2024

Representant RS

1

Helene Botterli

23

På valg

Helene Botterli

 

2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Vararepresentant RS

1

Kristian Magnus Furland

23

På valg

Eivor Meisingset

 

2024

Vararepresentant RS

1

Katrine Vestaberg

23

På valg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgkomiteen

 

Annhild Lorentzen

24/25

Ikkje på valg

Annhild Lorentzen

Ikke på valg

2024

Valgkomiteen 

 

Helene Botterli

23/24

På valg

Siri Sakshaug

2 år

2023/24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsregnskap 2023

 

Inntekter:

 

Tippemidler

3675,95

Avregning NKK

1000,00

Spoprøver 2022

3607,00

Utstilling

19935,00

Smøla JAL /Spor

14394,00

Div

296,71

Sum inntekter

42908,66

 

Kostnader:

Gebyr bank/ Vipps

 

 

2179,94

Div gaver -

1604,00

Medlemskont æresmedlem

313,00

Reisekostnader RS

1626,00

Dommerhonnorar 2022

3607,00

Kostnader utstilling

17433,65

Kostnader Smøla

14338,30

Nedskriving verdi rosetter

3500,00

Sum kostnader

44601,89

 

 

Underskudd

-1693,23

 

Eiendele - Rosetter?

 

Kapital 1.1.23

Underskudd 2023

    Kapital 31.12.23

Bank 31.12.2023                                                                                                              46 860

Premier 1.1.23                                                                                    7 881

Nedskriving                                                                                        -3 500

Premier 31.12.23                                                                                                                4 381


Sum formue og kapital/gjeld pr 31.12.2023                                                                     51 241

Kapital/gjeld.                                                                      52 934                                                                                                                        

                                                                                                                        -1 693

                                                                                                                        51 241

 

 

 

Revisjonsberetning

 

NORSK SPANIELKLUB AVD. MØRE OG ROMSDAL, ÅRSREGNSKAP 2023

 

Avdelingens årsregnskap for 2023, og bilagene som ligger til grunn for årsregnskapet, er gjennomgått avundertegnede. Årsregnskapet viser et underskudd på kr 1.693, og en kapital på kr 51.241. Underskuddet kommer hovedsakelig av at det er foretatt en nedskriving av premiebeholdningen på kr 3.500.

Årsregnskapet er korrekt satt opp og viser, foruten årsresultat og balanse, også en bokføringsoversikt i henhold til rette bilag. I tillegg er det vedlagt en oversikt over inntekt/kostnad for både utstilling og aktivitetshelg i 2023.

Jeg har ikke kontrollert at beholdningen av premier er i samsvar med oppført beholdning. Styret opplyser at de mener at beholdningen er for høy og ønsker å nedskrive verdibeholdningen til null, over to år. Første nedskrivinger foretatt i aktuelle regnskapsår, som nevnt ovenfor. Kjøp/salg av premier i 2023 er av denne grunn utgifts-/inntektsført i regnskapet og således ikke ført inn/ut av verdibeholdningen. Jeg har ingen andre bemerkninger tildette enn at det synes å være greit.

 

 

Molde, 24. januar 2024

/4 &,"Ø4,t

Lars Botterli