Nyheter

ÅRSMØTE

30 Jan, 2023

Kategorier:
img

NSK Møre og Romsdal avholder årsmøte torsdag 16. februar

Årsmøte 16.02.2023
 
Årsmøtet blir halde på Fylkeshuset, Julsundvegen 9, Molde torsdag 16. februar kl. 18:00. Frammøte hovudinngangen.
 
Sakliste:
  1. Konstituering 
  2. Årsmelding
  3. Rekneskap m/revisors beretning
  4. Aktivitetsplan 2023
  5. Innkomne saker (forlenga frist for innmelding blir sett til 10. februar)
  6. Val
 
Etter møtet kan vi ta ein felles middag i Molde. Dersom nokon har problem med å delta, kan vi sette opp eit teams-møte parallelt. Frist for å melde seg på dette er måndag 9. februar. Kontakt Ola Betten, tlf. 951 11 767 el. ola.betten@hotmail.com.
Møtedokumenta vert lagt under "Filer" (på gruppa vår på Facebook) når dei er ferdige.
Vel møtt!
 
Ola Betten, styreleiar