Startsiden

Årsmøte 2017

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøtet. For å kunne ha stemmerett på avdelingens årsmøte må medlemskontingenten for 2017 være betalt. PS! Denne invitasjonen gjelder medlemmer av Norsk Spaniel Klub avd Møre og Romsdal.
Sakliste:
1. Konstituering
2. Opptelling av stemmeberettigede
3. Valg av møteleder og referent
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
5. Årsberetning
6. Regnskap 2016
7. Innkomne forslag
8. Valg
Frist for innsending av forslag til årsmøtet og nye kandidater til styret er 22.januar 2017. Forslag sendes skriftlig, og må være styret i hende 22. januar 2017. E-postadresse: spaniel.more-romsdal@klubb.nkk.no. Postadresse: NSK avd Møre og Romsdal v/ Grete Melbye Sæter, Fannebostadvegen 15, 6423 Molde. Etter årsmøte tenker vi ut og spise.

Se årsmøtepapirer under “Dokumenter”.

 

 

Alfheim 2-4 september 2016

Alfheim 2-4 september

Det ligger nå bilder ute fra samlingen vi hadde i Grødalen i september. Trykk “Aktiviteter” deretter “Samlinger”, eller bruk denne linken: http://more-og-romsdal.spaniels.org/aktiviteter/kurs/

Under ser du Tuva som søker spor etter kanin med “GoPro” på ryggen.

Takk til alle som deltok 🙂 Vi gleder oss allerede til neste samling!